M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Đinh Quốc Toản -

Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

11:45 | 08/11/2019

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; trong đó, đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tốt Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp. Điều này góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Bạn đồng hành, nơi gửi gắm niềm tin

10:22 | 01/11/2019

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

    Trước         Sau