M
TIN MỚI NHẬN

Tag: điều lệ - Tin bài liên quan

Chấp hành nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam

16:54 | 14/02/2019

(LĐTĐ) Qua thực hiện trên 6000 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và  trên 1000 cuộc giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp công đoàn Thủ đô năm 2018 cho thấy, các cấp công đoàn Thủ đô đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình.  

Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

14:34 | 11/01/2019

(LĐTĐ) Hoạt động Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ…

    Trước         Sau