M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Diễn đàn đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018 -

Tổ chức diễn đàn đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018

16:51 | 09/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức Diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam 2018. Đây là Diễn đàn cấp quốc gia về đấu thầu qua mạng lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, diễn đàn tạo cơ hội cho các bên nhìn lại quá trình triển khai đấu thầu qua mạng, chia sẻ bài học kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về lợi ích và ứng dụng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

    Trước         Sau