M
TIN MỚI NHẬN

Tag: dị dạng mạch -

Truyền hình trực tiếp 2 ca can thiệp dị dạng mạch đến Hội nghị can thiệp Thần kinh thế giới

Vừa qua, Trung tâm Điện quang, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành can thiệp 2 ca dị dạng mạch thần kinh “cực khó”, và buổi can thiệp đã được truyền hình trực tiếp đến các bạn đồng nghiệp trên thế giới.

    Trước         Sau