M
TIN MỚI NHẬN

Tag: dạy tiếng việt - Tin bài liên quan

Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài 1

Thủ Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài”. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài một cách thiết thực, hiệu quả.

Dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn

Với trẻ em dân tộc thiểu số, tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ nên cần phải được chuẩn bị trước khi các em bước vào lớp 1. Thế nhưng, thực tế, nhiều trẻ mầm non dân tộc thiểu số lại chưa sẵn sàng đi học.