M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Đảm bảo an ninh quốc gia -

Đảm bảo an ninh quốc gia trên không gian mạng

 Một trong những luật được quan tâm nhất tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) là dự thảo Luật an ninh mạng, vì nó liên quan đến an ninh quốc gia và đời tư của người dân.

    Trước         Sau