M
TIN MỚI NHẬN

Tag: cuộc kháng chiến chống Pháp - Tin bài liên quan

Nhà tù Sơn La - chứng tích cuộc kháng chiến chống Pháp

13:51 | 27/07/2015

Đất nước đã hòa bình hơn 40 năm nhưng vẫn còn đó những chứng nhân lịch sử của một thời kỳ kháng chiến. Đến nhà tù Sơn La, tôi được hiểu rõ hơn về những chứng tích cách mạng và tinh thần bất khuất của những người cộng sản kiên trung năm xưa.

    Trước         Sau