M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Công ty TNHN một thành viên Thoát nước Hà Nội -

Công ty TNHN một thành viên Thoát nước Hà Nội thông báo tuyển dụng

16:54 | 01/03/2019

(LĐTĐ) Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: Quản lý, duy trì, vận hành & bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị; Quản lý, xử lý nước thải và phế thải thoát nước, thu gom rác thải trên sông, kênh mương thoát nước ô nhiễm… và kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch.

    Trước         Sau