M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Công đoàn khu vực FDI -

Kinh nghiệm từ một công đoàn cơ sở khu vực FDI

Là một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, những  năm qua, Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam (KCN Bắc Thăng Long, Đông Anh,  Hà Nội) luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, bổ sung các chế độ phúc lợi cao hơn quy định pháp luật, đảm bảo cuộc sống của người lao động ngày càng tốt hơn. 

    Trước         Sau