M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Nhung -

Kinh nghiệm Ký TƯLĐ tập thể nhìn từ một doanh nghiệp dân doanh

Ngay từ khi thành lập, năm 2012, Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Nhung đã đại diện cho người lao động (NLĐ) thương lượng với Ban Giám đốc Công ty xây dựng, ký kết Thoả ước Lao động tập thể (TƯLĐTT) để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NLĐ.

    Trước         Sau