M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Cơ chế lương -

Cơ chế lương, bảo hiểm cần tính đến đặc thù ngành

13:25 | 26/02/2019

(LĐTĐ) Bác sĩ học 6 năm vất vả ra trường, chưa kể muốn làm ở các bệnh viện tuyến Trung ương phải ít nhất thêm 3 năm học nội trú, tính ra mất đến 9 năm, nhưng lương bị “cào bằng” cử nhân học 4 năm. Từ thực tế này, nhiều người cho rằng, cần tăng bậc lương khởi điểm cho bác sĩ. Và đặc biệt có cách tính bảo hiểm đặc thù để thời gian nghỉ hưu đối với ngành Y không bị thiệt thòi.

    Trước         Sau