M
TIN MỚI NHẬN

Tag: CLB Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn huyện Đông Anh -

Kiện toàn Ban chủ nhiệm CLB Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn

Ngày 10/7, LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức hội nghị CLB Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2018 – 2023.  

    Trước         Sau