M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Chương trình 135 -

Hơn 129 tỷ đồng dự kiến đầu tư cho 232 công trình khởi công mới

(LĐTĐ) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 232 công trình khởi công mới, thuộc Chương trình 135 năm 2018, với tổng kinh phí dự kiến hơn 129 tỷ đồng.

Hỗ trợ xã, thôn đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất

(LĐTĐ) UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch triển khai hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Thành phố.