M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chính là điểm cực cận -

Tình yêu chính là điểm cực cận của hạnh phúc

18:15 | 07/05/2019

(LĐTĐ) Có một người cho ta che nhờ nửa tán ô, vậy mà ta chờ người ấy suốt cả mùa mưa, rồi những mùa mưa về sau, ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ để chờ đợi. Có một người chỉ cười với ta có nửa nụ cười, nhưng ta lại dành cả đời để quên. Đối với chúng ta, có lẽ tình yêu chính là điểm cực cận của hạnh phúc.  

    Trước         Sau