M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Chỉ số PAPI -

Tăng công khai, minh bạch để nâng cao chỉ số PAPI

12:12 | 25/04/2019

(LĐTĐ) Với quyết tâm đưa Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm trung bình của các tỉnh, thành phố, trong năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, nhấn mạnh đến việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách và tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn.

Chỉ số PAPI 2018: Nhiều dịch vụ công đáp ứng yêu cầu của người dân

15:32 | 03/04/2019

(LĐTĐ) Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI) cho thấy, dịch vụ công đã đáp ứng được yêu cầu của người dân.

    Trước         Sau