M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chỉ làm -

Khoàng cách chỉ làm mình nhớ nhau thêm

19:48 | 15/02/2019

(LĐTĐ) Người ta vẫn nói, sự xa cách có thể giết chết tình yêu và hững hờn giận, tủi thân có thể khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn. Vậy mà với em, những tháng ngày xa anh chỉ càng làm nỗi nhớ trong em như trải dài thêm ra bất tận.  

    Trước         Sau