M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Chất lượng không khí -

Hà Nội: 7/10 khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt

(LĐTĐ) Chiều 17/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 16/8 đến 14h ngày 17/8, theo đó, 7/10 khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt.

Hà Nội: Không có khu vực nào đạt chất lượng không khí tốt ngày 15/8

(LĐTĐ) Chiều 15/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 14/8 đến 14h ngày 15/8, theo đó, AQI tại tất cả các điểm quan trắc đều ở mức Trung bình.

Hà Nội: Chất lượng không khí ngày 14/8 ở mức trung bình

(LĐTĐ) Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), chất lượng không khí từ 15h ngày 13/8 đến 14h ngày 14/8 tại các điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô ở mức trung bình.

​Chất lượng không khí tại các điểm quan trắc giao thông cải thiện

(LĐTĐ) Chiều 13/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 12/8 đến 14h ngày 13/8, theo đó, AQI tại các điểm quan trắc giao thông cải thiện đáng kể, các điểm quan trắc khu vực dân cư có AQI ở mức Tốt.  

Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí các khu vực giảm

(LĐTĐ) Chiều 12/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 11/8 đến 14h ngày 12/8, theo đó, chỉ số chất lượng không khí trong ngày tại tất cả các điểm quan trắc dao động từ 48 – 90 và đều giảm so với ngày hôm trước.

Hà Nội: Chất lượng không khí khu dân cư xấu đi

(LĐTĐ) Tuần qua (từ ngày 5/8/2018 đến ngày 11/8/2018), số ngày có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đạt mức Tốt giảm so với tuần trước tại các điểm quan trắc khu vực dân cư và không có ngày nào AQI chạm ngưỡng Kém.

Hà Nội: Không có khu vực đạt chất lượng không khí tốt

(LĐTĐ) Chiều 11/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 10/8 đến 14h ngày 11/8, theo đó, chất lượng không khí trong ngày tại tất cả các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức “Trung bình”.

Hà Nội: Nhiều khu vực có chỉ số chất lượng không khí tăng

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 10/8, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình, 8/10 chỉ số AQI tăng, duy nhất Tân Mai có chất lượng không khí đạt mức tốt.

Chất lượng không khí khu dân cư ở Thủ đô đạt mức tốt

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 8/8, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình, các điểm quan trắc khu vực dân cư có chỉ số chất lượng ở mức Tốt.

Tỷ lệ chất lượng không khí đạt mức tốt tại các khu dân cư giảm

(LĐTĐ) Trong tuần qua (từ ngày 29/7/2018 đến ngày 4/8/2018), số ngày có chỉ số chất lượng không khí (AQI) đạt mức tốt giảm nhẹ so với tuần trước tại các điểm quan trắc khu vực dân cư.

Hà Nội: Chất lượng không khí các điểm quan trắc khu vực dân cư ở mức tốt

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 3/8, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình, các điểm quan trắc khu vực dân cư có chỉ số chất lượng ở mức Tốt.

Hà Nội: Chất lượng không khí tại một số điểm giao thông gần ở mức kém

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 2/8, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức trung bình, một số điểm giao thông gần ở mức kém.

Hà Nội: Chỉ số chất lượng không khí tại các trạm đều giảm

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 1/8, 100% chỉ số chất lượng không khí đo được tại các trạm quan trắc đều giảm, trong đó có 4 khu vực chất lượng không khí đạt mức tốt.

Hà Nội: Các điểm quan trắc đều có chất lượng không khí trung bình

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 31/7, chất lượng không khí tại tất cả các điểm quan trắc trên địa bàn Hà Nội ở mức Trung bình.

Hà Nội: Trời mưa giúp chất lượng không khí nhiều khu vực cải thiện

(LĐTĐ) Theo chỉ số chất lượng không khí do Chi Cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội) công bố, trong ngày 30/7, nhìn chung chất lượng không khí tại các điểm quan trắc ở mức tốt, một số điểm quan trắc có chất lượng không khí ở mức trung bình.

|< < 1 2 3 4 5 > >|