M
TIN MỚI NHẬN

Tag: chăm lo NLĐ -

Thành công từ đẩy mạnh phong trào thi đua

Năm 2017 với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội, Quận ủy Hà Đông, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức CĐ với chính quyền, chuyên môn các cấp… phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ quận Hà Đông đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ), giúp NLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chú trọng chăm lo cho người lao động

Trong năm qua, LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ).

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đảm bảo công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ).

    Trước         Sau