M
TIN MỚI NHẬN

Tag: CĐCS khối trường học -

Hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả

11:32 | 14/09/2018

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong công đoàn cơ sở (CĐCS) khối giáo dục quận Long Biên ngày càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Kết quả xếp loại CĐCS năm học 2017-2018, toàn quận có 65 CĐCS xếp loại vững mạnh (đạt 71%); 27 CĐCS xếp loại khá (đạt 29%). 

    Trước         Sau