M
TIN MỚI NHẬN

Tag: cách mạng công nghệ 4.0 -

Tận dụng lợi thế của kinh tế nền tảng để phát triển

13:25 | 30/11/2019

(LĐTĐ) Tại toạ đàm “Tình hình kinh tế nền tảng tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và Thảo luận” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức, nhiều chuyên gia đã chỉ ra, kinh tế nền tảng là xu thế toàn cầu và đang “ngấm sâu” vào Việt Nam ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Đây là cơ hội lớn, nhưng song hành với đó là những thách thức, rủi ro.  

Kinh tế nền tảng “ăn sâu” và tác động mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực

10:17 | 24/11/2019

(LĐTĐ) Đây là nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế tại tọa đàm “Tình hình kinh tế nền tảng tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và thảo luận” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức.  

Việt Nam đang chậm trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

09:28 | 23/11/2019

(LĐTĐ) Đây là quan điểm của Chuyên gia Tài chính Ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu tại tọa đàm: “Tình hình kinh tế nền tảng tại Việt Nam hiện nay: thực trạng và thảo luận” do Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách tổ chức.    

Thúc đẩy số hóa trong các doanh nghiệp Việt Nam

07:45 | 06/11/2019

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Siemens về chuyển đổi số trong công nghiệp.

Phát triển kinh tế số là nhiệm vụ cấp thiết

09:10 | 29/06/2018

Kinh tế số được xác định có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia trong trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để phát triển kinh tế số, vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Diễn đàn kinh tế Thế giới tổ chức hội thảo Định hướng phát triển kinh tế số cho Việt Nam.

Phải làm gì để bắt kịp?

17:07 | 25/10/2016

Sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (gọi tắt là cuộc CMCN 4.0) đã đặt nền giáo dục truyền thống nói chung và đặc biệt là giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam trước nhiều thách thức và bất bình đẳng rất lớn.

    Trước         Sau