M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bổ xung quy hoạch -

Huyện Mỹ Đức bổ sung quy hoạch NTM cho hai xã An Mỹ và Xuy Xá

14:55 | 13/09/2018

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đã tiến hành thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn theo tỷ lệ 1/500 ở hai xã An Mỹ và xã Xuy Xá.  

    Trước         Sau