M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bổ trợ tư pháp -

Đơn giản tiêu chuẩn hành nghề bổ trợ tư pháp

(LĐTĐ) Thực hiện ý kiến tư vấn trong quá trình rà soát điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thực hiện tốt công tác bổ trợ tư pháp

(LĐTĐ) Thời gian qua, Bộ Tư pháp đã hoàn thành tốt công tác bổ trợ tư pháp, qua đó góp phần đảm bảo hòan thành chỉ tiêu của ngành trong 9 tháng đầu năm.

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 1.148 trường hợp

(LĐTĐ) Đó là thông tin được Bộ Tư pháp đưa ra liên quan tới công tác bổ trợ tư pháp trong thời gian qua.