M
TIN MỚI NHẬN

Tag: biển chỉ dẫn -

Văn Miếu Quốc Tử Giám có hệ thống biển chỉ dẫn mới

Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa chính thức ra mắt hệ thống biển chỉ dẫn, thuyết minh tự động và phòng bán vé.

    Trước         Sau