M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Bí mật cá nhân -

Tiết lộ thông tin bí mật cá nhân của trẻ em bị phạt tới 50 triệu đồng

17:01 | 23/03/2018

Hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em có thể sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Đây là khung xử phạt hành chính cao nhất đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Công cụ quan trọng để bảo vệ trẻ em

15:07 | 30/05/2017

Từ ngày 1/6/2017, Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực. Theo đó, luật nghiêm cấm các hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em, lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em để xâm hại trẻ em...

    Trước         Sau