M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bảo vệ tài nguyên -

Sẽ tổ chức Diễn đàn 'Công nhân lao động vì môi trường”

Xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình CNVCLĐ tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”... là những hoạt động sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp thực hiện thời gian tới.

    Trước         Sau