M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Ban Chỉ đạo 389 quốc gia -

Buôn lậu vẫn diễn ra phức tạp

Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) mới đây đã tổ chức họp báo về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Không có “vùng cấm” trong phòng, chống buôn lậu

Xác định công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương; kiên quyết không cho phép có “vùng cấm” trong công tác này.

Thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác chống buôn lậu

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch triển khai các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016.  

    Trước         Sau