M
TIN MỚI NHẬN

Tag: bài toán công nghệ -

Robot và bài toán công nghệ với doanh nghiệp Việt

18:45 | 23/08/2018

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, đặc biệt là việc đưa Công nghệ robot - cơ điện vào sản xuất…Nguyên nhân chủ yếu được các chuyên gia lý giải, phần lớn là do các doanh nghiệp chưa đủ tiềm lực kinh tế, nguồn nhân lực và năng nực đổi mới sáng tạo. 

    Trước         Sau