M
TIN MỚI NHẬN

Tag: ắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm -

Hải quan bắt giữ hàng trăm vụ vi phạm ngay trong đầu năm 2018 1

08:11 | 31/01/2018

Ngay trong những tháng đầu năm 2018, ngành Hải quan phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hàng tỷ đồng.

    Trước         Sau