M
TIN MỚI NHẬN

Tag: APF -

Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ

22:31 | 11/07/2019

Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, bà Nguyễn Thuý Anh đã được bầu giữ cương vị Phó Chủ tịch Liên minh Nghị viện Pháp ngữ nhiệm kỳ 2019-2021.

    Trước         Sau