M
TIN MỚI NHẬN

Tag: 2 bộ quy tắc ứng xử -

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

16:24 | 18/05/2019

(LĐTĐ) Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, thôn, làng, tổ dân phố, mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân… là nội dung của Chỉ thị số 08 cuả UBND Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh gắn liền với 2 Bộ Quy tắc ứng xử.  

    Trước         Sau