M
20:15 | 06/09/2018

Sửa đổi các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.  

sua doi cac luat co quy dinh lien quan den quy hoach Thống nhất, đồng bộ 11 luật liên quan đến quy hoạch
sua doi cac luat co quy dinh lien quan den quy hoach Xem xét một số điều của các Luật liên quan đến quy hoạch

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua năm 2017 điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá điều chỉn quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch trong các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực đồng thời với Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019.

Vì vậy việc ban hành dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

sua doi cac luat co quy dinh lien quan den quy hoach
Ảnh minh họa (V.G)

Việc xây dựng Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bãi bỏ các quy hoạch về phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ, các quy hoạch này đang cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời bảo đảm thống nhất với các nguyên tắc sửa đổi luật là chỉ sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến quy hoạch; sửa đổi tên các quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Danh mục quy hoạch ngành quốc gia và Danh mục quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; bảo đảm các mục tiêu, yêu cầu về quản lý nhà nước của các ngành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm 32 điều trong đó 31 điều quy định việc sửa các Luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật. Trong đó sửa đổi bổ sung những nội dung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.

Dự án Luật này sửa đổi, bổ sung 4 luật thuộc lĩnh vực giao thông, vận tải; 7 luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 3 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 4 luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 3 luật thuộc lĩnh vực thông tin – tuyên truyền; 2 luật thuộc lĩnh vực xây dựng; 2 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; 1 luật thuộc lĩnh vực quốc phòng; 2 luật thuộc lĩnh vực y tế; 2 luật thuộc lĩnh vực công thương; 2 luật thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội; 4 luật thuộc lĩnh vực tài chính và 1 luật thuộc lĩnh vực tư pháp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên do phạm vi điều chỉnh rộng, 1 luật sửa đổi 37 luật, nội dung dự án Luật phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành cho nên cần có sự rà soát tổng thể, đánh giá tác động kĩ lưỡng để bảo đảm chất lượng của dự thảo luật.

Ngoài ra, tại phiên họp các đại biểu cũng cho ý kiến góp ý cụ thể về các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Đường thủy nội địa, Luật Thủy lợi…

T.Trang

Nguồn :