M
13:21 | 10/07/2018

Thị xã Sơn Tây:

Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Mới đây, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và công bố xếp hạng chỉ số CCHC áp dụng cho 15 xã, phường trên địa bàn…

so ket cong tac cai cach hanh chinh 6 thang dau nam Hướng tới nền hành chính phục vụ
so ket cong tac cai cach hanh chinh 6 thang dau nam Tăng cường kiểm tra công tác cán bộ
so ket cong tac cai cach hanh chinh 6 thang dau nam Đẩy mạnh toàn diện công tác cải cách hành chính
so ket cong tac cai cach hanh chinh 6 thang dau nam Hà Nội bứt phá vươn lên vị trí thứ 2

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác CCHC trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Xây dựng được quy chế về tổ chức hoạt động của bộ phận “Một cửa”, đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết đối với từng thủ tục hành chính. Cải cách thể chế được quan tâm;

so ket cong tac cai cach hanh chinh 6 thang dau nam

Đoàn kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Đường Lâm

tổ chức, bộ máy ổn định, hiệu quả; thủ tục hành chính được quy trình hoá công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân tiếp cận; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một nâng cao; công tác quản lý tài chính công được tăng cường; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công chuyển biến tích cực.

Đặc biệt trong 6 tháng, Sơn Tây triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đối với tất cả các phòng, ban, ngành thị xã và các xã, phường góp phần giảm thiểu giấy tờ hành chính. Tại thị xã, thực hiện công khai 292 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 11 lĩnh vực quản lý; 2 TTHC được ban hành mới, 2 TTHC bị bãi bỏ, 17 TTHC được sửa đổi bổ sung.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã tiếp nhận 1.261 hồ sơ, đã giải quyết 1.026 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 98.8%. Tại các xã, phường tiếp nhận và trả kết quả 17.337 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả đúng hạn đạt 99,6%.

Về công bố xếp hạng chỉ số CCHC áp dụng cho 15 xã, phường, đứng đầu là phường Xuân Khanh đạt 91/100 điểm, tiếp theo là các đơn vị phường Lê Lợi, Ngô Quyền, Sơn Lộc, Trung Hưng…

Nguồn :