M
09:04 | 06/02/2018

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.

se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi Học sinh Hà Nội nghỉ học vì trời rét dưới 10 độ C
se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi Tuyển sinh lớp 10: Bao giờ sẽ thi thêm môn thứ 3?
se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi Đã có phương án tuyển sinh năm 2018 của nhiều trường ĐH
se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi Năm 2018, điểm chuẩn sư phạm sẽ thuộc top đầu
se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi Sinh viên được vào hội đồng trường, có quyền bầu hiệu trưởng
se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi Toàn thành phố còn thiếu 401 trường học so với quy hoạch
se soi xet hieu truong bang 5 tieu chuan 21 tieu chi
Bộ GDĐT dự thảo 21 tiêu chí để "chấm điểm" hiệu trưởng. Ảnh minh hoạ: HN

Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường THCS; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp THCS; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường THPT; trường THPT chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học, trường dự bị đại học.

Cụ thể, 5 tiêu chuẩn bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học; Năng lực quản trị nhà trường; Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ; Năng lực phát triển quan hệ xã hội.

Trong từng tiêu chuẩn lại có những tiêu chí nhỏ. Ví như, trong năng lực quản trị nhà trường, hiệu trưởng cần đảm bảo thực hiện tốt việc lập kế hoạch phát triển nhà trường gồm: phân tích tình hình, mục tiêu, kết quả, hoạt động và điều kiện thực hiện phù hợp với bối cảnh cụ thể của nhà trường, của địa phương và định hướng của ngành; Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục học sinh; Quản trị tổ chức, hành chính; Quản trị nhân sự; Quản trị tài chính...

Hay như tiêu chuẩn về năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ quy định: Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống văn hóa trong nhà trường chuẩn mực, bền vững. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học: Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường hiệu quả, tạo điều kiện cho các chủ thể trong nhà trường tham gia, giám sát và có ý kiến về các hoạt động giáo dục. Xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường: Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức lối sống trong nhà trường phù hợp với bản sắc dân tộc địa phương, quốc gia và hội nhập quốc tế.

Dự thảo này cũng quy định đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông theo chuẩn sử dụng các nguồn thông tin như ý kiến tự đánh giá của hiệu trưởng (có hồ sơ minh chứng); ý kiến của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường; ý kiến của cha mẹ học sinh, cộng đồng; ý kiến đánh giá, kết luận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp...

Tiêu chí là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Ngoài những tiêu chí mang tính cơ bản như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, theo dự thảo, hiệu trưởng còn phải đạt được những tiêu chí như sử dụng được ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc) và tin học; quản lý sự thay đổi, giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Theo Huyên Nguyễn/Lao động

Nguồn :