M
16:08 | 26/12/2019

Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế: Thêm nguồn lực để đầu tư

(LĐTĐ) Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 25/12 cho biết, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã tiết kiệm cho ngân sách 10 nghìn tỷ đồng.

sap xep bo may tinh gian bien che them nguon luc de dau tu Quyền lợi của giáo viên và những điều cần biết khi tinh giản biên chế
sap xep bo may tinh gian bien che them nguon luc de dau tu Định mức biên chế không thể đánh đồng

Trình bày báo cáo tổng kết, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2019 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước; góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

Đặc biệt, ngành Tổ chức đã kịp thời tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và các quy định về nêu gương; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

sap xep bo may tinh gian bien che them nguon luc de dau tu
Sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đã góp phần tích kiệm ngân sách hàng chục tỷ đồng để có nguồn lực đầu tư phát triển và an sinh xã hội (trường mới ở Bắc Hà- Lào Cai, ảnh báo Cổng thông tin Lào Cai)

Cụ thể, đến nay đã giảm được 04 đầu mối trực thuộc Trung ương, 07 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện; giảm khoảng 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp so với năm 2017. Giảm hơn 236 nghìn (6,58%) công chức, viên chức, 41 nghìn hợp đồng 25 nghìn (12,84%) người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hơn 100 nghìn (13,88%) người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với năm 2015. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, năm 2019 tiết kiệm khoảng 10 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù đã đạt được kết quả như vậy, song theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế vẫn còn một số nơi thực hiện thiếu quyết liệt, còn trông chờ ỷ lại hoặc chủ quan nóng vội, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, chưa thực sự gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Cạnh đó, một trong những hạn chế nữa là công tác đánh giá cán bộ có đổi mới nhưng hiệu quả vẫn chưa cao. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi thực hiện chưa nghiêm, còn để mất dân chủ, chưa thật sự khách quan. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn thấp; phẩm chất đạo đức và tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận đảng viên có phần giảm sút.

Còn tại Hà Nội, theo đánh giá của Sở Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đã cơ bản sắp xếp, tinh gọn xong toàn bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, được Trung ương và dư luận đánh giá cao. Trong đó, tính đến tháng 6/2019 đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 Sở và tương đương, sau sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính ngang sở (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng), giảm 49 phòng (từ 208 phòng xuống 159 phòng), giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng.

Đồng thời, thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã, giảm 3 phòng dân tộc tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, chức năng quản lý nhà nước về dân tộc giao về Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND cấp huyện theo Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đã kiện toàn, sắp xếp 102 Ban chỉ đạo thuộc UBND Thành phố còn 28 Ban chỉ đạo, giảm 74 ban (72,5%). Phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Xây dựng Đồ án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội theo Kết luận số 22-KL/TW, ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị.

Cùng với việc sắp xếp các cơ quan hành chính, UBND Thành phố đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hiệu quả, theo đó, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, giảm 121 đơn vị (30,2%). Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị còn 96 đơn vị, giảm 110 đơn vị (53,4%). Thành phố đang hoàn thành Đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tổ chức Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố, thí điểm Văn phòng tư vấn dịch vụ hành chính công quận Long Biên…

Đặc biệt, với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết cho phép Hà Nội thí điểm mô hình không tổ chức HĐND tại các phường sẽ là tiền đề quan trọng để Hà Nội thực hiện chính quyền đô thị, tinh giản bộ máy, biên chế, góp một số tiền không nhỏ cho ngân sách Nhà nước.

H.P-H.Xuân

Nguồn :