M
21:08 | 06/02/2019

Công đoàn huyện Thanh Oai:

Sáng tạo, đổi mới, ngày càng phát triển

(LĐTĐ) 40 năm qua kể từ ngày thành lập tháng 4/1978 - 4/2018 dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Thanh Oai, sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tây (LĐLĐ) nay LĐLĐ TP Hà Nội, Công đoàn huyện Thanh Oai đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền cà nhân dân huyện nhà ngày càng phát triển.

sang tao doi moi ngay cang phat trien Huyện Thanh Oai: Quyết tâm tháo gỡ khó khăn hoàn thành mục tiêu
sang tao doi moi ngay cang phat trien Huyện Thanh Oai: Cần quản lý chặt chẽ đất nông nghiệp
sang tao doi moi ngay cang phat trien Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
sang tao doi moi ngay cang phat trien

Nhờ chú trọng vào đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên nguyên tắc hướng về cơ sở, lấy lợi ích người lao động làm Kim chỉ Nam cho hoạt động. Nhờ đó, không chỉ nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn mà còn khiến doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, người lao động ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn hơn. Minh chứng sống động nhất là số công đoàn cơ sở thành lập mới, người lao động gia nhập công đoàn năm sau luôn cao hơn năm trước.

Trải qua chặng đường 40 năm, Công đoàn huyện Thanh Oai không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với 10 kỳ Đại hội đến nay đã có gần 7.000 đoàn viên đang sinh hoạt; trực tiếp quản lý 142 CĐCS. Cán bộ, đoàn viên chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn không ngừng rèn luyện là đội ngũ tiên phong trong các phong trào thi đua khẳng định vai trò trong hệ thống tổ chức công đoàn đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Với thành tích đã đạt được trong 40 năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã được Chính phủ, Trung ương, Thành phố khen thưởng; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, LĐLĐ thành phố; MTTQ và các đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp luôn đồng hành, ủng hộ, Công đoàn huyện phát triển, phát huy những thành tích đạt được.

Mùa xuân mới đã về năm 2019 cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ huyện Thanh Oai quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả xây dựng huyện Thanh Oai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

M.Phương

Nguồn :