M
14:23 | 19/09/2019

Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng

Ra mắt tổ xung kích tự quản

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo 138 xã Phương Đình phối hợp với Công an huyện Đan Phượng tổ chức ra mắt “Tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy” tại thôn Cổ Ngõa, xã Phương Đình.  

ra mat to xung kich tu quan Hiệu quả tổ tự quản khu nhà trọ công nhân
ra mat to xung kich tu quan Huyện Ba Vì: An ninh chính trị được giữ vững

Trong những năm qua, tổ tự quản về an ninh trật tự tại thôn Cổ Ngõa đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy, phù hợp với tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân xã Phương Đình đã kiện toàn và đổi tên mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” thành “Tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy” tại thôn Cổ Ngõa với 61 thành viên.

ra mat to xung kich tu quan
Ra mắt “Tổ xung kích tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy” tại thôn Cổ Ngõa

Nhiệm vụ chính của tổ là tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã, Công an xã Phương Đình tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và kiến thức phòng cháy và chữa cháy.

Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy an toàn phòng cháy tại thông Cổ Ngõa, xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy, nổ xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa bàn khác khi có yêu cầu.

Đồng thời, tổ chức tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và các hành viên liên quan đến an toàn phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phản ánh yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng có liên quan để giải quyết kịp thời…

P.V

Nguồn :