M
18:32 | 19/11/2019

Quyết tâm đẩy lùi ma túy

(LĐTĐ) Nhận thức rõ mối nguy hại của hiểm họa ma túy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp về phòng, chống ma túy và chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống ma túy.  

quyet tam day lui ma tuy 99814 Trả giá đắt vì buôn ma túy
quyet tam day lui ma tuy 99814 Tập trung tấn công tội phạm ma túy có tổ chức
quyet tam day lui ma tuy 99814 Xem xét hình sự hóa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh, an toàn, mới đây thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các đơn vị chức năng của Công an thành phố, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục Hải quan thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 138 thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Sở Công Thương, Sở Y tế, Cục Hải quan thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện những nhiệm vụ sau: Là đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Sở, ngành, địa phương và giữa Ban Chỉ đạo 138 thành phố với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 138 thành phố, lãnh đạo Công an thành phố và các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp liên quan nhằm đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng hợp, thống kê và báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

H.P

Nguồn :