M
16:48 | 04/10/2018

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ

(LĐTĐ) Hỏi: Tháng 1/2018, tôi ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Thành Đô (trụ sở tại Vĩnh Phúc), thời hạn hợp đồng là 05 năm, vị trí là nhân viên quản lý kho. Sắp tới tôi cùng gia đình của mình phải chuyển vào Nam để sinh sống. Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục xin nghỉ việc. (Lê Văn Thành - Ba Đình, Hà Nội)

quyen don phuong cham dut hdld cua nld Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có bị phạt?
quyen don phuong cham dut hdld cua nld Chấm dứt HĐLĐ khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu

Trả lời: Để bảo vệ cho quyền lợi của người lao động, Bộ luật Lao động năm 2012 đã quy định rõ các trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, quy định cụ thể trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong trường hợp bạn phải chuyển về Nam để sinh sống cùng gia đình, bạn có thể thỏa thuận với công ty về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012. Trong trường hợp Công ty không đồng ý thỏa thuận với bạn về việc chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012.

“Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

……

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

……

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này”

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp bạn muốn xin nghỉ việc trước khi kết thúc thời hạn trong hợp đồng thì bạn và Công ty có thể thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng. Nếu hai bên không đạt được đồng thuận về việc chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn có thể làm đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động. Bởi vì hợp đồng lao động của bạn là hợp đồng lao động có thời hạn trên 12 tháng, do vậy bạn phải có nghĩa vụ báo trước với Công ty ít nhất 30 ngày trước khi bạn nghĩ việc.

Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :