M
14:44 | 14/11/2017

Quy định mới về đối tượng được huấn luyện an toàn hóa chất

“Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc”. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/11/2017.

quy dinh moi ve doi tuong duoc huan luyen an toan hoa chat Từ 1/1/2018: Áp dụng quy định mới về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội
quy dinh moi ve doi tuong duoc huan luyen an toan hoa chat Quy định mới về bán rượu, thuốc lá từ tháng 11
quy dinh moi ve doi tuong duoc huan luyen an toan hoa chat Quy định mới về kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
quy dinh moi ve doi tuong duoc huan luyen an toan hoa chat Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất,trong đó nêu rõ các quy định về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất.Theo đó, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất như sau:Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất. Lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thu lôi chống sét đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật.

quy dinh moi ve doi tuong duoc huan luyen an toan hoa chat
Đảm bảo an toàn lao động là bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho người lao động. nh: H.Thành

Phải có lối thoát hiểm, bảng nội quy về an toàn hóa chất, biển báo nguy hiểm về hóa chất. Bồn chứa ngoài trời phải đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét. Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt. Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động.Cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất phải tổ chức huấn luyện an toànlao động, an toàn hóa chất định kỳ 2 năm một lần. Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc.Nội dung, huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với vị trí công tác của người được huấn luyện; tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất. Phải nêu rõ các giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

Ngoài ra, người huấn luyện về an toàn hóa chất phải đảm bảo có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về an toàn hóa chất.Nghị định 113/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 25/11/2017, thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

H.Thành

Nguồn :