M
15:47 | 18/07/2019

Quán triệt Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) tới cán bộ, phóng viên

(LĐTĐ) Sáng 18/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Tham dự hội nghị có đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí Thành phố Hà Nội.  

can bo phong vien bao chi ha noi hoc tap quan triet noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Hà Nội về công tác cán bộ
can bo phong vien bao chi ha noi hoc tap quan triet noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii Quán triệt, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng Nhân dân

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin, trao đổi những vấn đề cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Cụ thể là làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019...

can bo phong vien bao chi ha noi hoc tap quan triet noi dung hoi nghi trung uong 10 khoa xii
Toàn cảnh hội nghị.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung của Hội nghị Trung ương 10 là nội dung quan trọng, thiết thực đối với mỗi đảng viên, phóng viên cơ quan báo chí Thủ đô.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ Đảng viên mà trước hết là đội ngũ các cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Qua đó, mỗi cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập nghiên cứu nội dung Hội nghị trung ương 10 mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Sau hội nghị, các cán bộ, phóng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

PV

Nguồn :