M
09:55 | 08/11/2018

Quản lý du lịch biển: Cần có những tiêu chí riêng

(LĐTĐ) Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Du lịch và các dịch vụ liên quan - Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 13009:2015. Theo đó, các hướng dẫn trong dự thảo sẽ giúp các nhà khai thác du lịch xác định và xây dựng kế hoạch quản lý bãi tắm theo hướng phát triển và bền vững.

quan ly du lich bien can co nhung tieu chi rieng Biển Cửa Lò hoang sơ làm "cháy lòng" du khách
quan ly du lich bien can co nhung tieu chi rieng Về Đồ Sơn xem ngư dân "gõ" Hà đá

Du lịch biển Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn riêng dành cho các bãi tắm và có rất ít các hướng dẫn về quản lý bãi tắm để giúp các nhà khai thác xác định và xây dựng kế hoạch quản lý bãi tắm. Bởi vậy, nhiều bãi tắm chưa được phát triển hoặc chưa được quản lý theo hướng bền vững, dẫn đến một số bãi tắm mất đi vẻ đẹp tự nhiên và bãi tắm trở thành trải nghiệm tiêu cực đối với du khách.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã định hướng ưu tiên phát triển dòng sản phẩm du lịch biển – đảo tạo nên thương hiệu của du lịch Việt Nam. Vì vậy, bãi biển/ bãi tắm - một bộ phận quan trọng cấu thành nên dòng sản phẩm này cần được quan tâm, phát triển và giữ gìn theo cách hợp lý.

quan ly du lich bien can co nhung tieu chi rieng
Đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn riêng dành cho các bãi tắm.

Nhiều văn bản, nhưng chưa đủ

Theo Dự thảo, công tác quản lý các bãi tắm du lịch đã được triển khai, tuy nhiên, tại mỗi địa phương, công tác quản lý này có các quy định về quản lý bãi tắm và mức độ thực hiện khác nhau. Các văn bản về quản lý bãi tắm du lịch và các yếu tố liên quan đến tiêu chuẩn bãi tắm du lịch có thể kể đến như:

Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch để tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến.

Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 10-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển”. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển, áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác.

Một số tỉnh ven biển có công tác quản lý bãi biển/ bãi tắm du lịch khá tốt như tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 về quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã công nhận được 12 bãi tắm du lịch đạt chuẩn tại địa phương. Thành phố Đà Nẵng, Nha Trang,... đều có các quy định về quản lý bãi biển du lịch và xây dựng đề án quản lý bãi biển du lịch.

Điển hình là đề án Quản lý và khai thác các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng năm 2012. Tóm lại, công tác quản lý các bãi biển/ bãi tắm du lịch đã và đang được thực hiện, tuy nhiên, tiêu chí thống nhất quản lý, khai thác dịch vụ bãi biển/ bãi tắm du lịch chưa có và chưa được đánh giá dưới góc độ đảm bảo phát triển bền vững, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hay tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Xây dựng tiêu chuẩn để đảm bảo tính nhất quán

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự thảo “Tiêu chuẩn quốc gia “Du lịch và các dịch vụ liên quan - Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm” với mục đích đưa ra các yêu cầu trong công tác quản lý bãi tắm. Tiêu chuẩn sẽ đảm bảo tính nhất quán trong công tác quản lý bãi tắm theo hướng phát triển bền vững. Tiêu chuẩn này sẽ là một công cụ hữu ích để hỗ trợ các khu du lịch, công ty du lịch, công ty bất động sản và chính quyền địa phương quản lý các bãi biển/ bãi tắm của mình tốt hơn.

Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định, áp dụng tiêu chuẩn này cũng là một công cụ tiếp thị có giá trị giúp thu hút tài trợ công cho công tác phát triển cũng như thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch từ đó thúc đẩy các dịch vụ thương mại trong khu vực. Tiêu chuẩn này sẽ giúp đảm bảo các hoạt động vui chơi giải trí trên bãi biển được tiến hành trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội. Và tiêu chuẩn cũng cung cấp hướng dẫn về an toàn và vệ sinh cho du khách.

Ngoài việc tổ chức bãi tắm nói chung, tiêu chuẩn này bao gồm các khía cạnh quan trọng khác, như cung cấp thông tin và giáo dục về an toàn, biển báo, tiếp cận và phân vùng bãi tắm, giám sát và cứu hộ, chất lượng nước và các cơ sở vật chất bãi tắm. Mỗi bãi tắm là duy nhất và có những đặc trưng riêng của nó.

Một bãi tắm có thể có mức độ hoạt động thấp phần lớn thời gian trong năm, nhưng được xếp vào nhóm bãi tắm có mức độ hoạt động cao chỉ hai tuần trong năm (ví dụ mùa cao điểm hoặc trong dịp lễ hội), vì vậy cần có cách quản lý khác biệt cho phù hợp và có thêm hình thức quản lý tạm thời. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả bãi tắm có mức hoạt động cao và những bãi tắm có mức hoạt động thấp, không có sự phân biệt rõ về các loại bãi tắm

Đơn vị khai thác bãi tắm có thể áp dụng từng tiêu chí riêng của tiêu chuẩn này cho một bãi tắm cụ thể, như tập hợp tiêu chí để kết luận khi thực hiện đánh giá rủi ro bãi tắm. Đánh giá rủi ro bãi tắm là cách thức đơn giản để giúp rà soát công tác quản lý và an toàn cho từng bãi tắm.

Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa Dự thảo lên website chính thức của Bộ để lấy ý kiến góp ý công khai về Dự thảo.

Bảo Thoa

Nguồn :