M
10:38 | 09/07/2015

Thành lập Sở Du lịch Hà Nội

Phù hợp với định hướng phát triển

Sáng 8-7, kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã thông qua nghị quyết về thành lập Sở Du lịch Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội.

Chụp giật, “chặt chém” ngáng chân du khách
6 tháng đầu năm, lượng du khách giảm 11,3% so cùng kỳ

Hà Nội có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, cơ sở vật chất để phục vụ cho phát triển du lịch, nhưng trong giai đoạn vừa qua, ngành du lịch phát triển chưa tương xứng. Quy mô hoạt động du lịch TP mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, nhưng bộ máy quản lý nhà nước về du lịch của TP hiện nay là một bộ phận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngoài giám đốc phụ trách chung, khối du lịch chỉ có một phó giám đốc phụ trách và tập trung chủ yếu tại hai phòng: Quản lý lữ hành và phòng Quản lý cơ sở lưu trú…

Theo Quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phấn đấu đến năm 2020 du lịch Thủ đô Hà Nội thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức canh tranh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện với môi trường, đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp và xứng đáng là trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Hà Nội thường xuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế

 Sở Du lịch TP Hà Nội được thành lập là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền bạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND TP. Trụ sở tại số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Nhất trí với đề án thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách các chức năng từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đại biểu HĐND Chu Sơn Hà, Phó đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho rằng, đề án cần làm rõ thêm về cơ sở vật chất của Sở Du lịch. Nếu trong đề án chỉ có 6 dòng về cơ sở vật chất thì không đủ, cần nói rõ hiện tại là bao nhiêu và nhu cầu trong tương lai là như thế nào.

Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Có 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng (gồm Tổ chức, Hành chính Quản trị, Tài chính Kế toán); Thanh tra; Phòng Quản lý Lữ hành; Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú; Phòng Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển. Về biên chế, trước mắt xác định biên chế hành chính của Sở Du lịch có 69 người, gồm 60 công chức và 9 lao động hợp đồng. Số biên chế công chức này được tách chuyển từ biên chế công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không làm tăng tổng biên chế hành chính của thành phố. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, việc thành lập Sở Du lịch là rất cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của TP Hà Nội, bởi Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, thường xuyên đón khách du lịch trong nước và quốc tế, là trung tâm du lịch khu vực phía Bắc, cầu nối du lịch các tỉnh vùng Bắc bộ với du lịch cả nước, giữa du lịch Việt Nam với khu vực và quốc tế. 

Nhất trí với đề án thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách các chức năng từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Đại biểu HĐND Chu Sơn Hà, Phó đoàn ĐBQH TP Hà Nội cho rằng, đề án cần làm rõ thêm về cơ sở vật chất của Sở Du lịch. Nếu trong đề án chỉ có 6 dòng về cơ sở vật chất thì không đủ, cần nói rõ hiện tại là bao nhiêu và nhu cầu trong tương lai là như thế nào. Ngoài ra, chúng ta có thể thành lập thêm bộ phận chuyên môn về hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại du lịch vì các hoạt động du lịch liên quan rất nhiều đến những đối tượng khách du lịch là người nước ngoài. 

Theo đề án thành lập Sở Du lịch, UBND thành phố sẽ đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội. Chức năng, nhiệm vụ được giữ nguyên theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi giảm trừ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch đã chuyển sang Sở Du lịch…

Hữu Dũng

 

Nguồn :

Từ khóa: Du lịchquốc tế