M
19:40 | 03/02/2020

Phụ cấp khu vực với người đang hưởng bảo hiểm xã hội tại xã, phường mới thành lập

(LĐTĐ) Trường hợp xã, phường mới thành lập có phụ cấp khu vực thì những người trước đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và hưởng phụ cấp khu vực được hưởng mức phụ cấp khu vực theo mức phụ cấp khu vực tại xã, phường mới thành lập.

Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập
Nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và chi phí khám chữa bệnh
Không cắt giảm lương làm thêm, phụ cấp của NLĐ khi thực hiện lương tối thiểu vùng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng bảo hiểm xã hội tại các xã, phường mới thành lập.

Phụ cấp khu vực cần dựa vào chế độ phụ cấp khu vực của xã, phường mới được thành lập. Ảnh: B.D

Theo đó, căn cứ Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, việc xem xét, giải quyết chế độ phụ cấp khu vực tại các xã, phường mới được thành lập (do sáp nhập hoặc chia tách) đối với những người trước đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và hưởng phụ cấp khu vực cần dựa vào chế độ phụ cấp khu vực của xã, phường mới được thành lập đó.

Trường hợp xã, phường mới thành lập có phụ cấp khu vực thì những người trước đó đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và hưởng phụ cấp khu vực được hưởng mức phụ cấp khu vực theo mức phụ cấp khu vực tại xã, phường mới thành lập; trường hợp xã, phường mới thành lập không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực.

B.D

Nguồn :