M
17:53 | 29/11/2018

Phấn đấu kết nạp hơn 2,2 triệu đoàn viên giai đoạn 2018 - 2023:

Phải tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

(LĐTĐ) Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam; căn cứ kết quả khảo sát và đăng ký chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023 của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành, CĐ Tổng công ty, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho các địa phương, đơn vị, với mục tiêu giai đoạn 2018-2023, toàn hệ thống sẽ kết nạp thêm 2.244.475 đoàn viên vào tổ chức CĐ.

phai tiep tuc khang dinh vai tro khong the thieu Tổng LĐLĐ Việt Nam quán triệt Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
phai tiep tuc khang dinh vai tro khong the thieu Tiếp tục tạo bước đột phá trong hoạt động Công đoàn

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ hai, khoá XII diễn ra từ 26-27/11 tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam xác định “Đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của CĐ ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên...”.

phai tiep tuc khang dinh vai tro khong the thieu
LĐLĐ quận Long Biên chúc mừng Ban Chấp hành CĐ cơ sở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại lễ thành lập.

Bên cạnh đó, trên cơ sở dự báo tình hình phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII của Đảng; xu hướng gia tăng việc làm trong bối cảnh Việt Nam gia nhập CPTPP và chủ trương của Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh phát triển đoàn viên khu vực phi kết cấu, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐ cơ sở giai đoạn 2018-2023 cho các địa phương, đơn vị.

Theo đó, việc giao chỉ tiêu kết nạp đoàn viên giai đoạn 2018-2023 cho các địa phương, đơn vị theo nguyên tắc: Tăng 10% đối với địa phương, đơn vị có số lượng đăng ký kết nạp mới dưới 50 nghìn đoàn viên; tăng 5% đối với các đơn vị có số lượng đăng ký kết nạp mới từ 50 nghìn đoàn viên đến dưới 100 nghìn đoàn viên; tăng 2% đối với các đơn vị có số lượng đăng ký kết nạp mới trên 100 nghìn đoàn viên.

Theo cách tính trên, dự kiến trong giai đoạn 2018-2023, Tổng Liên đoàn giao chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị kết nạp mới 2.244.475 đoàn viên. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng giao chỉ tiêu cho các địa phương, ngành đến 31/12/ 2022, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 25 người lao động trở lên thành lập được tổ chức CĐ cơ sở.

Thống nhất với việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên là số lượng đoàn viên phát triển mới, song nhiều địa phương, đơn vị băn khoăn của về việc tỷ lệ giao chỉ tiêu còn cao. Về vấn đề này, Báo cáo tiếp thu và giải trình tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Việc giao chỉ tiêu sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Theo báo cáo của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành và CĐ Tổng Công ty trực thuộc, năm 2018, các cấp CĐ đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phát triển và quản lý đoàn viên. 10 tháng đầu năm 2018, theo báo cáo của 35 đơn vị, các cấp CĐ đã tuyên truyền, kết nạp mới 247.235 đoàn viên CĐ, thành lập mới 1.970 CĐ cơ sở.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chính thức khai trương phần mềm quản lý đoàn viên gắn với thực hiện đổi thẻ đoàn viên CĐ, qua đó tạo thuận lợi trong việc thực hiện các chương trình ưu đãi, chính sách chăm lo đối với đoàn viên CĐ.

Tổng Liên đoàn tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng danh mục vị trí việc làm trong cơ quan chuyên trách CĐ các cấp, Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 282-QĐ-TW ngày 1/4/2015 của Ban Bí thư để làm rõ hơn sự khác biệt về cơ cấu tổ chức bộ máy do tính chất đặc thù của cán bộ CĐ cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng Đề án Đổi mới và tổ chức hoạt động CĐ.

Bên cạnh đó, tổ chức CĐ tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chức năng phản biện và giám sát, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quy định tại Quyết định số 218 của Bộ Chính trị. Theo báo cáo chưa đầy đủ, các cấp CĐ giới thiệu 28.679 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét, bồi dưỡng và có 23.722 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bước sang năm 2019, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam cũng là năm đầu tiên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực, tạo cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với tổ chức và hoạt động CĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra chỉ tiêu năm 2019, phấn đấu kết nạp 650.000 đoàn viên CĐ.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan CĐ các cấp đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả.

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ trong tình hình mới, ban hành Nghị quyết về cán bộ CĐ, khung tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống CĐ, chỉnh lý toàn diện hệ thống văn bản của tổ chức CĐ để phù hợp với các quy định của Đảng; triển khai thực hiện chương trình “Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Bảo Duy

Nguồn :