M
15:53 | 09/11/2017

Công trình gắn biển chào mừng Đại hội công đoàn các cấp:

Phải thật sự tiêu biểu và có ý nghĩa lớn

Mới đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng đã ký ban hành công văn số 628/LĐLĐ hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

phai that su tieu bieu va co y nghia lon Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp
phai that su tieu bieu va co y nghia lon Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp

Theo đó, việc xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn các cấp là nhằm ghi nhận và biểu dương kịp thời những thành quả lao động sáng tạo của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ cùng với chuyên môn và chính quyền các cấp đang ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính trị của doanh nghiệp, cơ quan.

phai that su tieu bieu va co y nghia lon
Các đại biểu gắn biển “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” của Petrolimex Hà Nội tại số 26 phố Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội.

Để thực hiện hoạt động này, LĐLĐ Thành phố yêu cầu, các cấp công đoàn Thành phố thông qua phong trào thi đua lựa chọn các công trình, sản phẩm tiêu biểu để gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp để nắm chắc tiến độ, chất lượng công trình, động viên người lao động ra sức thi đua phấn đấu thực hiện các cam kết thi đua.

Kết thúc mỗi đợt thi đua cần khẩn trương tiến hành sơ kết lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Khi công trình, sản phẩm hoàn thành, đơn vị cần gửi tờ trình đề nghị gắn biển, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công trình, sản phẩm và dự kiến thời gian gắn biển về LĐLĐ Thành phố trước ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Về tiêu chuẩn công nhận và gắn biển công trình, sản phẩm, công văn nêu rõ: ở cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quyết định công nhận và gắn biển công trình, sản phẩm đạt các tiêu chuẩn như sau: Công trình, sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội lớn, có ý nghĩa chính trị ảnh hưởng trong phạm vi toàn Thành phố, ngành, toàn quốc; (các công trình xây dựng có tổng giá trị đầu tư từ 200 tỷ VNĐ trở lên hoặc các sản phẩm công nghiêp có tổng mức đầu tư từ 20 tỷ VNĐ trở lên; các công trình nghiên cứu khoa học, đề án… đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc và đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao); Công trình, sản phẩm được Công đoàn phối hợp với các đơn vị thi công và chủ đầu tư có kế hoạch phát động, ký kết giao ước thi đua, đăng ký gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội công đoàn” với cấp ngành, Thành phố và Tổng Liên đoàn; Công trình, sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, bảo đảm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc tai nạn lao động lao động nặng; có những đề xuất mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực; hoàn thành đúng và vượt tiến độ thời gian.

Ở cấp LĐLĐ Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định công nhận và gắn biển công trình, sản phẩm có các tiêu chuẩn theo Quyết định Số 208/QĐ-LĐLĐ ngày 12 tháng 11 năm 2008 của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Trong đó, LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, các công trình đề nghị công nhận và gắn biển phải thực sự tiêu biểu có ý nghĩa lớn cả về chính trị, kính tế và xã hội.

LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu, trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp để nắm chắc tiến độ, chất lượng công trình, động viên người lao động ra sức thi đua phấn đấu thực hiện các cam kết thi đua.

Kết thúc mỗi đợt thi đua cần khẩn trương tiến hành sơ kết lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Khi công trình, sản phẩm hoàn thành, đơn vị cần gửi tờ trình đề nghị gắn biển, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công trình, sản phẩm và dự kiến thời gian gắn biển về LĐLĐ Thành phố trước ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố cũng quán triệt, việc tổ chức lễ gắn biển cần trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và nhân dịp tổ chức lễ gắn biển công trình, đơn vị cần chú trọng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích sắc tạo lên các công trình, sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong phạm vi ngành, địa phương và toàn quốc.

Phạm Diệp

Nguồn :