M
13:19 | 08/05/2015

Ối chuyện đáng bàn

Lại sắp vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, ông nghĩ gì về các sĩ tử thời nay?

- Nghĩ thì nhiều, nhưng băn khoăn nhất vẫn là chuyện học vấn. Nhiều sĩ tử rất i tờ về kiến thức sao cứ cố phải trở thành ông, bà cử mới thỏa?
- Cũng phải thông cảm, sức ép gia đình, xã hội còn nặng lắm. Nghe cử nhân nọ, cử nhân kia dù sao vẫn oai hơn là một kỹ thuật viên lành nghề.
- Có phải vì thế mà giờ loạn các trường đại học, cao đẳng. Loạn trường ắt sẽ loạn chất lượng. Tâm lý chung mà, bất kể vào được trường nào, miễn cứ có chữ đại học là oách rồi.

-Chả thế mà xem nhiều sân chơi dành cho sinh viên mang tính kiểm tra kiến thức thấy buồn. Nhiều câu hỏi rất đơn giản cũng nhiều em không trả lời được.

-Dưng mà tôi thấy nhiều câu hỏi cũng giời ơi đất hỡi lắm. Kiến thức cơ bản chẳng hỏi, cứ hỏi đâu đâu, rặt những văn hóa, sinh hoạt ngoại quốc. Thời gian học, lo làm thêm kiếm tiền ăn học còn chẳng có, lấy đâu ti vi, sách báo và thời gian để tìm hiểu về giới giải trí tận đẩu tận đâu.

-Đúng thế, dưng nhiều câu hỏi rất đỗi phổ thông, trong nước hẳn hoi nhé, như ai là tác giả “kính vạn hoa” cùng nhiều tập sách cho thiếu niên thời gian gần đây, rồi tác giả “Thép đã tôi thế đấy”… mà nhiều SV không biết.

-Cũng phải thông cảm, văn hóa đọc của ta đang có vấn đề. Nếu hỏi đến mấy cái chuyện tranh rặt ôi, ối bạo lực hay tình cảm lâm ly chắc số SV trả lời được sẽ nhiều.

-Nhân đây cũng phải nói, rất nhiều sân chơi kiến thức của ta ít có câu hỏi về lịch sử, văn hóa nước nhà mà mộ ngoại nhiều quá. Chính điều này đã khiến lớp trẻ mù tịt sử ta và thuộc nhiều bài hát ngoại quốc hơn bài hát Việt.

-Nhân ông nói chuyện này, tôi xin có ý kiến, gần đây các “sâu” âm nhạc, kể cả dành cho tuổi thiếu niên cũng đa phần hát nhạc ngoại. Đành rằng hòa nhập để phát triển nhưng không phải vì thế mà làm mất đi tính truyền thống.

-Quả thật đáng buồn nếu có thời gian theo dõi các sân chơi kiến thức của giới trẻ bây giờ, nó biểu hiện cả trên hai phương diện: Giáo dục xã hội và bản thân lớp trẻ đều có vấn đề.

-Thôi to tát làm gì cho nặng lòng. Nếu cứ đặt vấn đề như ông thì còn ối chuyện đáng bàn. Chỉ mong “nguyên khí quốc gia” sẽ thực sự là nguyên khí.

-Đúng thế.

THIỆN TÂM

Nguồn :