M
16:59 | 28/08/2018

LĐLĐ huyện Đan Phượng:

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tài chính công đoàn

(LĐTĐ) Tài chính công đoàn là điều kiện, là công cụ phục vụ đắc lực cho các hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Xác định rõ yếu tố này, ngay từ đầu năm 2018, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sơ lập kế hoạch, nỗ lực hoàn thành công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

no luc hoan thanh nhiem vu tai chinh cong doan Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và tài chính công đoàn
no luc hoan thanh nhiem vu tai chinh cong doan Thực hiện hiệu quả công tác tài chính công đoàn
no luc hoan thanh nhiem vu tai chinh cong doan Công khai, minh bạch tài chính Công đoàn

Để làm được điều này, ngay trong nhiệm kỳ mới, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, nhất là ngành Thuế, Lao động, Thương binh và Xã hội để kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn.

no luc hoan thanh nhiem vu tai chinh cong doan
Cán bộ LĐLĐ huyện Đan Phượng phối hợp cùng đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại Công ty TNHH Hà Đông – Việt Nam.

Theo đó, các khoản chi cơ bản đảm bảo chế độ đều hoàn thành theo tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn được nâng lên. Công tác tài chính công đoàn đã đảm bảo cho các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần phát triển phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Cụ thể, BCH LĐLĐ huyện đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát sự biến động về số lao động, quỹ lương tham gia đóng Bảo hiểm xã hội để xây dựng và giao dự toán thu, chi tài chính công đoàn cơ sở năm 2018. Qua đó, xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn huyện năm 2018; giao dự toán đến 100% các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính cho trực tiếp 241 đồng chí chủ tịch và đồng chí phụ trách công tác tài chính Công đoàn cơ sở. Đến nay, theo báo cáo của LĐLĐ huyện, 6 tháng đầu năm 2018 LĐLĐ huyện đã thu kinh phí công đoàn đạt 2.017 triệu đồng, đoàn phí ước đạt 950 triệu đồng. Thu kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn được 19.466 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình trạng thất thu kinh phí công đoàn của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn chậm được khắc phục; việc sử dụng tài chính công đoàn tại một số tổ chức công đoàn hiệu quả chưa cao.

Áp dụng từ thực tế địa phương, để công tác tài chính công đoàn được diễn ra thuận lợi, công khai, minh bạch, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cũng kiến nghị, việc áp dụng điều chỉnh giảm tỷ trọng chi quản lý hành chính và hoạt động phong trào theo tinh thần Nghị quyết 9c (2016) ở tất cả các cấp công đoàn là chưa phù hợp. Nguồn kinh phí hoạt động của công đoàn cơ sở hạn chế, khi hoạt động đều có sự hỗ trợ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động.

Ngoài ra, việc thu kinh phí công đoàn đối với khối sản xuất kinh doanh qua 01 tài khoản còn nhiều bất cập, thủ tục mở tài khoản rườn rà (7 loại giấy tờ), khiến không ít doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, trong khi đó cán bộ làm công tác công đoàn của các doanh nghiệp đều kiêm nhiệm.

Từ thực tế này, LĐLĐ huyện đề nghị Hội sở Viettin bank giảm bớt các thủ tục hành chính giấy tờ và có kế hoạch tập huấn cho cán bộ làm công tác phối hợp thu kinh phí công đoàn qua 1 tài khoản các chi nhánh Viettin bank các quận, huyện, thị xã. Bên cạnh đó, cần sớm ban hành hướng dẫn cách hạch toán thu kinh phí công đoàn đối với Công đoàn cấp trên cơ sở của khối này.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn nên quy định giới hạn thời gian bảo lưu đóng kinh phí công đoàn 2% giới hạn trong khoảng thời gian nhất định. Nếu quá thời gian giới hạn doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn thì số kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp đã nộp nên có kế hoạch bố trí phân bổ nguồn để sử dụng.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác tài chính công đoàn thời gian qua, góp phần hoàn thành tốt dự toán tài chính công đoàn năm 2018 được giao, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Đan Phượng sẽ tăng cường công tác vận động, tuyên truyền các chủ sử dụng lao động thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, nhất là về tỷ lệ trích, trả, mục đích sử dụng nguồn kinh phí công đoàn.

Chủ động tham mưu với chính quyền địa phương thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, trong đó có lồng ghép kiểm tra Luật Công đoàn. Chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử phạt bằng tiền các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Chính phủ.

Tuấn Dũng

Nguồn :