M
10:36 | 12/09/2017

Vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động:

Những kiến nghị trách nhiệm và tâm huyết

(LĐTĐ) Tại hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác và chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động (NLĐ) năm 2017 do UBND và LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây, thay mặt tổ chức Công đoàn (CĐ) và lực lượng CNVCLĐ Thủ đô, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã kiến nghị 12 nội dung với UBND TP Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ và chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

nhung kien nghi trach nhiem va tam huyet Công ty CP vận tải Hoàng Minh Dũng tổ chức khám sức khỏe cho người lao động
nhung kien nghi trach nhiem va tam huyet Phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn thành phố

Đánh giá tại hội nghị cho thấy, năm qua, chương trình phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và CĐ thành phố được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, chặt chẽ. Thông qua đó, đã giúp cho các cấp CĐ tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhất là thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

nhung kien nghi trach nhiem va tam huyet
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nêu 12 nội dung kiến nghị của tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô với UBND Thành phố. Ảnh P.D

Tuy nhiên, bên cạnh đó, UBND và LĐLĐ Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện chương trình công tác giữa hai bên. Chẳng hạn, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, CĐ, BHXH ở một số quận, huyện còn chưa chặt chẽ.

Tuy số lượng doanh nghiệp được phối hợp thanh tra hàng năm nhiều, nhưng số đơn vị vi phạm bị xử lý sau thanh tra lại rất ít, nên không đảm bảo được tính răn đe, tình trạng vi phạm pháp luật về lao động, Công đoàn và BHXH vẫn còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

Cùng đó, mặc dù ngày 29/5/2017, UBND Thành phố đã ban hành Thông báo số 485/TB-UBND, về thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị đối thoại với CNLĐ khu công nghiệp và chế xuất năm 2017 song qua 4 tháng, một số nội dung vẫn chưa được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền và CNLĐ ở cấp quận, huyện còn ít, chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị NLĐ tại các doanh nghiệp nhiều nơi còn hình thức; tỷ lệ doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc còn thấp v.v cũng là những mặt còn han chế trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa UBND và LĐLĐ Thành phố.

Nhằm khắc phục những hạn chế nói trên, giúp cho việc thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và CĐ Thành phố trong thời gian tới được thực hiện hiệu quả hơn, tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã nêu 12 nội dung kiến nghị của tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô với UBND Thành phố.

Theo đó, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô đề nghị Thành phố trong quá trình chỉ đạo, đổi mới, sắp xếp tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp công ích lấy NLĐ làm trung tâm, đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách, việc làm cho CNLĐ và tạo điều kiện cho NLĐ được tham gia mua cổ phần ưu đãi khi Nhà nước và Thành phố thoái vốn.

Cùng đó, các cấp CĐ và CNVCLĐ Thủ đô đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khi xây dựng kế hoạch và thành lập các đoàn thanh, kiểm tra các đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Thuế ... có nội dung thanh tra, kiểm tra việc các doanh nghiệp nợ kinh phí CĐ 2%, đôn đốc thu nợ BHXH và việc thành lập CĐCS.

Đặc biệt, tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã với CNLĐ hàng năm theo Quyết định 2200/QĐ-TƯ ngày 24/5/2017 của Bí thư Thành ủy Hà Nội và chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với LĐLĐ quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVCvà Hội nghị NLĐ hàng năm theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của NLĐ.

Cùng với những kiến nghị để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ, tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô cũng đề nghị UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành (nhất là Công an các cấp) tích cực phối hợp với tổ chức CĐ trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp; giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động, đình công xảy ra trên địa bàn, nhất là trong các KCN, KCX.

Đối với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Quyết định số 1934/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sổng văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chê xuất'’; Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất”; đặc biệt là bố trí quỹ đất và các nguồn vốn do địa phương quản lý để đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ đồng thời đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở trong các KCN, KCX đến năm 2020” (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014) và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN -CX”. Tổ chức CĐ và CNVCLĐ Thủ đô cũng đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện Thông báo kết luận số 485/TB- UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố với công nhân lao động năm 2017 (tại Khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Ngoài ra, tổ chức CĐ, CNVCLĐ Thủ đô còn đề nghị UBND Thành phố xem xét ban hành Quy chế đưa Hội thi thợ giỏi trong CNLĐ do LĐLĐ Thành phố tổ chức thành Hội thi với quy mô cấp Thành phố cũng như đề nghị một số vấn đề liên quan tới hỗ trợ việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ Xvi, nhiệm kỳ 2018-2023, hỗ trợ công tác đối ngoại v.v... nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hoạt động CĐ.

Ngọc Tú

Nguồn :