M
21:30 | 11/04/2019

6 tháng điều chuyển thanh tra xây dựng về quận, huyện:

Nhiều chuyển biến tích cực

(LĐTĐ) Việc điều chuyển lực lượng thanh tra xây dựng (TTXD) chịu sự quản lý trực tiếp từ chính quyền địa phương được xem là giải pháp nhằm kiểm soát chặt hoạt động xây dựng trên địa bàn. Sau 6 tháng triển khai cho thấy, công tác này đã phát huy hiệu quả.

buoc dau co chuyen bien Hiệu quả trong công tác thiết lập trật tự xây dựng
buoc dau co chuyen bien Thu hồi giấy phép xây dựng các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng
buoc dau co chuyen bien Làm rõ lộ trình khắc phục sai phạm

Thực hiện Quyết định số 3406/QĐ-UBND (ngày 4/7/2018) của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành bàn giao 1.393 TTXD về các quận, huyện, thị xã; đồng thời, bàn giao toàn bộ tài sản, phương tiện, trụ sở làm việc trên cơ sở hiện trạng của từng đội.

Đến nay, sau 6 tháng chuyển giao, các đội quản lý TTXD đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 5.561 công trình, trong đó phát hiện, thiết lập hồ sở xử lý đối với 305 trường hợp có vi phạm. UBND cấp cơ sở đã xử lý dứt điểm 231 trường hợp vi phạm, đang tiếp tục giải quyết xử lý theo thẩm quyền 74 trường hợp.

Qua triển khai thực tế cho thấy, việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý TTXD tại các quận, huyện, thị xã có nhiều thuận lợi hơn; các vi phạm TTXD được chỉ đạo xử lý kịp thời; khẳng định được vai trò chủ lực của lực lượng này trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, lập lại trật tự kỷ cương hành chính trên nhiều lĩnh vực của đô thị: trật tự lòng đường, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật, nếp sống văn minh đô thị...

buoc dau co chuyen bien
Nhờ phát hiện sớm, nhiều vi phạm TTXD đã được ngăn chặn từ đầu.

Đặc biệt, trong lĩnh vực công tác quản lý TTXD, nhờ phát hiện kịp thời nhiều vụ việc đã được ngăn chặn ngay từ đầu. Lực lượng quản lý TTXD đô thị tại các địa bàn đã bước đầu làm tốt công tác giữ gìn, giảm đáng kể trường hợp xây dựng vi phạm không phép, sai phép và xử lý được nhiều trường hợp vi phạm tồn đọng kéo dài, nổi cộm.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, việc thí điểm thành lập Đội Quản lý TTXD đô thị trong giai đoạn hiện nay đã góp phần nâng quản hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý TTXD.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều ưu điểm, chất lượng thông tin báo cáo còn nhiều hạn chế, nhiều đơn vị chưa quan tâm đúng mức và chưa nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, dẫn đế việc tổng hợp báo cáo, đề xuất các giải pháp quản lý gặp nhiều khó khăn.

buoc dau co chuyen bien
Nhiều tồn tại đã được chỉ rõ trong buổi sơ kết 6 tháng điều chuyển đội TTXD đô thị về địa phương.

Bên cạnh đó, do có những thay đổi về cơ chế, chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước về xây dựng (Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27-11-2017 có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, thay thế các nghị định trước đó), cũng như sau điều chuyển, Hà Nội chưa có quy định cụ thể về chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý TTXD, nên vẫn còn những hạn chế do phân định trách nhiệm chưa rõ ràng.

Do đó, để nâng cao hiệu quả trong quản lý TTXD, Thanh tra Sở cũng đề xuất Sở Xây dựng báo cáo thành phố trình Quốc hội, Chính phủ xem xét sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2017/NĐ-CP theo hướng giảm mức phạt đối với một số hành vi vi phạm phổ biến như sai quy hoạch, lấn chiếm không gian… để việc xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp quận, huyện nhằm đảm bảo tính kịp thời, tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở.

Tuấn Dũng

Nguồn :