M
09:52 | 19/09/2019

Người vợ liệt sĩ hơn nửa thế kỷ thờ chồng nuôi con

(LĐTĐ) Chiến tranh đã lùi xa, song những nỗi đau do chiến tranh để lại vẫn còn hiển hiện trong mỗi gia đình, nơi những người vợ, người mẹ liệt sĩ ngày đêm sống trong nhớ thương, mòn mỏi. Vượt lên mọi hy sinh, mất mát, họ đã và đang có nhiều đóng góp cho xã hội, sống xứng đáng với những người đã khuất.

Minh Khuê

Nguồn :